Saraniya

  • 5'5¾"
  • 32"
  • 25¾"
  • 34¾"
  • 6.5
  • 6
  • 32B
  • 24/25
  • Black
  • Brown