Roza Marshall

  • 5'5½" / 166
  • 34" / 86
  • 36½" / 93
  • 40" / 102
  • 14DD
  • 12 UK
  • M
  • 6
  • White
  • Hazel